Alle berichten van Kernoverleg

Huub in de Braekt treed af als voorzitter

Het begon met een half jaar en uiteindelijk werden het 10 jaar dat Huub in de Braekt met passie en bevlogenheid invulling gaf aan de voorzittersrol bij het Kernoverleg Berg en Terblijt.

Tien jaar waarin Huub zijn nauwe betrokkenheid bij ‘zijn’ Berg en Terblijt liet blijken als voorzitter en samen met een grote groep vaste betrokken tientallen projecten en activiteiten uitvoerde om zo te zorgen dat Berg en Terblijt een fijne plek is en blijft om te wonen.

Per aanstaande september treedt Huub terug, waarbij wij hem op voorhand alvast hartelijk danken voor zijn jarenlange onvermoeibare inzet!

Afscheid
Wanneer o.a. de corona maatregels het toelaten zal er een openbare vergadering gepland worden in augustus waarbij het afscheid van Huub centraal staat. Meer info daarover volgt.

Vacature
Het terugtreden van Huub zorgt ervoor dat de voorzittersrol binnen het bestuur vrij komt.

Dorpsgenoten die mogelijk geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie, waaronder ook de voorzittersfunctie nodigen we van harte uit om contact op te nemen voor een kennismaking!

De terugkeer van (de gevel van) Bergervliet

Het terrein aan de Langen Akker kent een lange geschiedenis. De laatste 15 jaar vooral als braakliggend, enigszins verwilderd terrein. Velen kennen het echter ook nog als de plek waar ze hun kinderen naar school brachten of er zelf op school zaten. Mooie herinneringen aan een mooi pand, dat verdween om plaats te maken voor nieuwbouw.

Om een stukje van deze herinneringen te bewaren heeft de toenmalige dorpsraad, voorganger van het huidige Kernoverleg, zich hard gemaakt om een deel van de karakteristieke gevel van de oude school terug te laten keren in de nieuwbouw. Dat is gelukt, althans op papier. Zie ook de 3D-impressie boven dit bericht. De bouwplannen zelf zijn zoals bekend helaas niet doorgegaan.

Ondertussen zijn er nieuwe plannen ontwikkeld en vergunningen aangevraagd door bouwbedrijf Jongen. Dat geeft weer hoop op een mooie invulling van het perceel en een relevante uitbreiding van het woningaanbod in onze kern. Van de karakteristieke gevel van de oude school is echter geen spoor meer te bekennen. De Limburger schreef er een artikel over: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210128_96141632

Naschrift 4-2-‘21: de recente berichtgeving in o.a. De Limburger kan de indruk wekken dat de reconstructie van de oude gevel belangrijker wordt geacht dan de broodnodige uitbreiding van het woningaanbod. Dat is zeer zeker niet het geval. Het Kernoverleg ziet het als eerste prioriteit dat de bouwplannen dit keer wel doorgaan en het aanbod van woningen voor o.a. ouderen daarmee uitgebreid wordt.

16 maart a.s. Infoavond WhatsApp Buurtpreventie & Burgernet

WhatsApp Buurtpreventie
WhatsApp Buurtpreventie in Berg en Terblijt. Een van de onderwerpen die besproken werd tijdens de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg en Terblijt.  De verkeersborden staan er al, maar hoe kun je als inwoner nu lid worden van zo’n buurtpreventiegroep? En hoe werkt dat nou eigenlijk, die diefstalpreventie via WhatsApp?

Lees verder 16 maart a.s. Infoavond WhatsApp Buurtpreventie & Burgernet

Voetstappen actie

Voetstappen actie

Zaterdag 5 november jl. heeft er in Berg en Terblijt een voetstappen actie plaatsgevonden.

Vrijwilligers van het kernoverleg zijn samen met de wijkagent een willekeurige wijk in Berg ingegaan om te kijken naar inbraakgevoelige situaties.

Met deze actie wil de politie laten zien hoe gemakkelijk het voor een insluiper is om binnen te komen en spullen te stelen. Het doel van deze actie is dan ook om inwoners bewust te maken van inbraakgevoelige situaties in en rond hun woning. Denk hierbij aan openstaande ramen, deuren en poorten en kostbaarheden die van buitenaf zichtbaar zijn. Tevens wordt er gecontroleerd op niet afgesloten voertuigen.

Als de agenten bij een woning zien dat het inbrekers gemakkelijk wordt gemaakt om in te breken of bij een niet afgesloten voertuig, wordt er een witte voetafdruk achtergelaten met daarop meer uitleg over het project. Zo worden inwoners er alert op gemaakt hoe zij inbraken kunnen voorkomen.

Onderstaand een overzicht van geconstateerde situaties:

  • 1x ramen open van auto
  • 4x auto niet afgesloten
  • 6x fietsen niet afgesloten
  • 1x schuur niet afgesloten
  • 1x ladder naast de woning
  • 1x tuinpoort niet afgesloten
  • 1x gereedschap schuurtje niet afgesloten

De bewoners/eigenaars werden aangesproken op geconstateerde zaken. Ook werd er een voetafdruk of brief achtergelaten.

Buurtbewoners reageerden enthousiast op onze actie.

politie