Alle berichten van Kernoverleg

Glasvezel internet in Vilt, Terblijt en Geulhem?

Enkele jaren geleden legde KPN/Reggefiber glasvezel aan in o.a. Berg en Valkenburg-centrum. De andere kernen en het buitengebied, waaronder ook Vilt, Terblijt en Geulhem vielen toen buiten de boot. Te duur om aan te leggen was toen de stelling.

Ondertussen heeft een nieuwe partij zich gemeld die wel brood ziet in de aanleg van glasvezel op minder rendabele plekken: Delta Fiber.

Delta Fiber organiseert de komende tijd diverse informatieavonden om alle vragen van geïnteresseerden te beantwoorden over de aanleg van snel internet via glasvezel.

De info-avond voor Berg en Terblijt en Vilt is op 6 april aanstaande om 19.30u in gemeenschapshuis ’t Voske.

Wil je vooraf al weten of je in aanmerking komt voor glasvezel via Delta Fiber, kijk dan op: www.gavoorglasvezel.nl

Geeft Delta aan dat een glasvezel aansluiting niet mogelijk is? Dan val je misschien in het dekkingsgebied van KPN. Kijk dan even op https://www.kpnnetwerk.nl/ .

Nog veel onduidelijkheden ontwikkelvisie Berg

Op 14 oktober jl. presenteerde de gemeente de plannen om een volledig nieuw ‘dorpshart’ te creëren in de kern Berg. De plannen, ook wel ‘scenario 4′ genoemd werden ontwikkeld nadat eerdere scenario’s blijkbaar ongeschikt bleken. Bij de totstandkoming van de eerdere scenario’s is het Kernoverleg betrokken als stakeholder en hebben we input geleverd op basis van onze workshops rondom de dorpsagenda 2030.

De resultaten van de doorontwikkeling van scenario 4 zagen wij echter ook pas voor het eerst op 14 oktober. Dit riep bij de leden van het Kernoverleg maar zeker ook bij overige aanwezigen tijdens de inloop vele vragen op. Reden om het college om toelichting te vragen.

Lees de volledig brief hier.

Huub in de Braekt treed af als voorzitter

Het begon met een half jaar en uiteindelijk werden het 10 jaar dat Huub in de Braekt met passie en bevlogenheid invulling gaf aan de voorzittersrol bij het Kernoverleg Berg en Terblijt.

Tien jaar waarin Huub zijn nauwe betrokkenheid bij ‘zijn’ Berg en Terblijt liet blijken als voorzitter en samen met een grote groep vaste betrokken tientallen projecten en activiteiten uitvoerde om zo te zorgen dat Berg en Terblijt een fijne plek is en blijft om te wonen.

Per aanstaande september treedt Huub terug, waarbij wij hem op voorhand alvast hartelijk danken voor zijn jarenlange onvermoeibare inzet!

Afscheid
Wanneer o.a. de corona maatregels het toelaten zal er een openbare vergadering gepland worden in augustus waarbij het afscheid van Huub centraal staat. Meer info daarover volgt.

Vacature
Het terugtreden van Huub zorgt ervoor dat de voorzittersrol binnen het bestuur vrij komt.

Dorpsgenoten die mogelijk geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie, waaronder ook de voorzittersfunctie nodigen we van harte uit om contact op te nemen voor een kennismaking!

De terugkeer van (de gevel van) Bergervliet

Het terrein aan de Langen Akker kent een lange geschiedenis. De laatste 15 jaar vooral als braakliggend, enigszins verwilderd terrein. Velen kennen het echter ook nog als de plek waar ze hun kinderen naar school brachten of er zelf op school zaten. Mooie herinneringen aan een mooi pand, dat verdween om plaats te maken voor nieuwbouw.

Om een stukje van deze herinneringen te bewaren heeft de toenmalige dorpsraad, voorganger van het huidige Kernoverleg, zich hard gemaakt om een deel van de karakteristieke gevel van de oude school terug te laten keren in de nieuwbouw. Dat is gelukt, althans op papier. Zie ook de 3D-impressie boven dit bericht. De bouwplannen zelf zijn zoals bekend helaas niet doorgegaan.

Ondertussen zijn er nieuwe plannen ontwikkeld en vergunningen aangevraagd door bouwbedrijf Jongen. Dat geeft weer hoop op een mooie invulling van het perceel en een relevante uitbreiding van het woningaanbod in onze kern. Van de karakteristieke gevel van de oude school is echter geen spoor meer te bekennen. De Limburger schreef er een artikel over: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210128_96141632

Naschrift 4-2-‘21: de recente berichtgeving in o.a. De Limburger kan de indruk wekken dat de reconstructie van de oude gevel belangrijker wordt geacht dan de nodige uitbreiding van het woningaanbod. Dat is zeker niet het geval. Het Kernoverleg ziet het als eerste prioriteit dat de bouwplannen dit keer wel doorgaan en het aanbod van woningen voor o.a. ouderen daarmee uitgebreid wordt.

16 maart a.s. Infoavond WhatsApp Buurtpreventie & Burgernet

WhatsApp Buurtpreventie
WhatsApp Buurtpreventie in Berg en Terblijt. Een van de onderwerpen die besproken werd tijdens de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg en Terblijt.  De verkeersborden staan er al, maar hoe kun je als inwoner nu lid worden van zo’n buurtpreventiegroep? En hoe werkt dat nou eigenlijk, die diefstalpreventie via WhatsApp?

Lees verder 16 maart a.s. Infoavond WhatsApp Buurtpreventie & Burgernet