Categorie archieven: Agenda

Agenda kernoverleg

Agenda openbare bijeenkomst 14 december 2023

Locatie: Herberg de Geulhemermolen
Datum en tijd: donderdag 14 december om 19.30 uur

 1. Opening & mededelingen
  • Nieuwe uitbater ’t Vöske
  • Mutaties kopgroep
  • Kascontrole 2022 / 2023
 2. Lopende &  nieuwe projecten
  • Ontmoetingsbankjes voor jong & oud
  • Dorpsvisie & leefbaarheid in Berg & Terblijt
  • Nieuwbouw basisschool > infoavond januari 2024
  • Reanimatie-evenement > cursus januari 2024
  • Platform verenigingen Berg & Terblijt
  • Kribkeswandeling 2023
 3. Het kernoverleg in 2024
  Graag delen we onze plannen voor het nieuwe jaar met jullie.

 4. Gezamenlijke toost op de toekomst ter afsluiting

Agenda openbare bijeenkomst 14 september 2023

Locatie: Herberg de Geulhemermolen
Datum en tijd: donderdag 14 september om 19.30 uur

 1. Opening & mededelingen
 2. Het belang van (leren) reanimeren
  Martin Eurlings en Petra Schuffelen vragen jullie aandacht voor het teruglopend aantal mensen dat kan reanimeren in onze gemeente en wat zij hieraan proberen te doen door samenwerking met o.a. de basisschool in Berg.
 3. Update projecten & lopende zaken
  • Ontmoetingsbankjes voor jong & oud
  • Nieuw burgerkrachtbeleid
  • Dorpsvisie & leefbaarheid Berg en Terblijt
  • Nieuwbouw basisschool en invulling vrijkomende ruimte
  • Platform verenigingen Berg en Terblijt
  • Stand van zaken gemeenschapshuis ’t Vöske
 4. Wat speelt er in Berg en Terblijt? [INPUT GEVRAAGD]
  Als kernoverleg weten we graag wat er speelt in het dorp om zo te zien waar we kunnen bijdragen en ondersteunen. Waar liggen kansen voor nieuwe (burger)initiatieven of nieuwe samenwerkingen? Welke wensen of uitdagingen zijn er? En wat kunnen we als inwoners zelf doen en hoe organiseren we dat? Een oproep aan iedereen om van zich te laten horen!
 5. Rondvraag & sluiting

  Agenda openbare bijeenkomst 9 maart 2023

  Locatie: bovenzaal gemeenschapshuis ’t Vöske
  Datum en tijd: donderdag 9 maart om 19.30 uur

  • 1. Opening & mededelingen

  • 2. Update: wat gaat er gebeuren in d’r Moostuin?
   Annemijn Keulen heeft D’r Moostuin aan de Rijksweg overgenomen en maakt een doorstart. Graag vertelt ze ons wat haar plannen zijn.
  • 3. [DENK MEE!] Wat is Burgerkracht en wat heb ik eraan?
   Het kernoverleg ondersteunt burgerkrachtinitiatieven, maar wat is ‘burgerkracht’ eigenlijk? En wat voor ondersteuning hebben inwoners eigenlijk nodig bij hun initiatieven? De gemeente schrijft de komende periode nieuw beleid om Burgerkracht en zelfsturing beter te kunnen ondersteunen. Het kernoverleg levert input en we willen dan ook graag weten wat jullie belangrijk vinden.

  • 4. Update projecten & lopende zaken
   4.1 Ontmoetingsbankjes voor jong & oud
   4.2 Dorpsfeest Berg en Terblijt 2023
   4.3 Bijeenkomst wonen in Berg en Terblijt

  • 5. Rondvraag & sluiting

  Agenda openbare bijeenkomst 17 november 2022

  Locatie: Gemeenschapshuis ’t Vöske
  Datum en tijd: donderdag 17 november om 19.30 uur

  • 1. Opening & mededelingen

  • 2. Nieuw initiatief: ontmoetingsplekken voor jong & oud
   Els van Laar ziet graag meer ontmoetingsplekken in ons dorp. Te beginnen met enkele picknickbanken in het parkje bij de kerk. Daar maken we graag een project van! Wie doet er mee?

  • 3. Terugkoppeling resultaten dorpsagenda 2030
   Wat zijn de sterke en zwakke punten van ons dorp en welke kansen en bedreigingen zien we? We hebben de resultaten van vorige keer samengevat en delen die graag met jullie!
  • 4. [DENK MEE!] Wonen in Berg en Terblijt
   Op het gebied van wonen in Berg en Terblijt werden er diverse zwakke punten en bedreigingen genoteerd. In deze workshop gaan we op zoek naar wensen, ideeën en mogelijke oplossingen zodat het voor iedereen fijn wonen blijft in ons dorp.

  • 5. Update projecten & lopende zaken
   5.1 Groen beleidsplan
   5.2 Doorstart D’r Moostuin
   5.3 Nieuwbouw basisschool Berg
   5.4 Dorpsfeest Berg en Terblijt 2023
   5.5 Kribkeswandeling 2022

  • 6. Rondvraag & sluiting

  Agenda openbare vergadering 15 september 2022

  Locatie: Gemeenschapshuis ’t Vöske (kleine zaal)
  Datum en tijd: donderdag 15 september om 19.30 uur

  • 1. Opening & vaststellen agenda
  • 2. Mededelingen
  • 3. Notulen en actielijst
  • 4. Ingekomen stukken
   • 4.1. Kernoverleg Schin op Geul inzake fietsinfrastructuur
   • 4.2. Gemeente Valkenburg inzake sponsoring en onderhoud rotonde Rasberg
   • 4.3. Visit Zuid-Limburg inzake Kribkeswandeling 2022
  • 5. Gebiedsvisie Berg
   • 5.1. Stand van zaken locatie en ontwerp nieuwe basisschool
   • 5.2. Informatieavond in oktober 2022 voor het hele dorp, door OBS Berg en de architect
  • 6. D’r Moostuin: mogelijke doorstart
  • 7. Update lopende projecten
   • 7.1. Dorpsfeest Berg en Terblijt 2023
   • 7.2. Voortgang nieuwe organisatie Kernoverleg 2.0
   • 7.3. Dorpsagenda 2030
  • 8. Mini-workshop Dorpsagenda 2030 👈
   In deze mini-workshop construeren we samen een beeld van ons dorp als input voor de dorpsagenda 2030. Centrale vragen: Wat zijn de sterke en zwakke punten van ons dorp en welke kansen en bedreigingen zien we?

  • 9. Rondvraag
  • 10. Sluiting