Wat doen wij?

Doelstelling

  • Het creëren van een prettige omgeving voor wonen, werken en ontspannen in en rond Berg en Terblijt, voor nu en in de toekomst waarbij het dorp sprankelend en levendig is en aantrekkelijk voor jong en oud.

Hoe doen we dat?

  • Fungeren als aanjager en uitvoerder van vernieuwende ideeën, plannen en projecten ten goede van het dorp: activeren en realiseren
  • Inzetten op samenwerking met anderen (inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente) voor concrete projecten en activiteiten: verbinden
  • Opkomen voor de algemene belangen van dorp en inwoners: representeren
  • Vertegenwoordigen van het dorp in gesprekken met anderen zoals overheden, bedrijfsleven, (maatschappelijke) organisaties: representeren en adviseren