Doelstelling

Wat willen we bereiken?

  • Een prettige en sociale omgeving voor wonen, werken en ontspannen in Berg en Terblijt. Voor nu en in de toekomst waarbij het dorp sprankelend en levendig is en daardoor aantrekkelijk voor jong en oud.

Hoe doen we dat?

  • Activeren en realiseren: fungeren als aanjager en/of uitvoerder van vernieuwende ideeën, plannen en projecten ten goede van het dorp.
  • Verbinden: bevorderen van samenwerking met anderen (inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente) voor concrete projecten en activiteiten.
  • Representeren en adviseren: vertegenwoordigen van het dorp in gesprekken met andere belanghebbenden zoals overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Hèt bewonersnetwerk voor Berg en Terblijt