Stand van zaken dorpsagenda 2030

Het was op 9 januari dat wij onze eerste vergadering van 2020 zijn gestart op een heel andere manier: samen actief nadenken over de toekomst van Berg en Terblijt! In deze eerste workshop van een traject om te komen tot een dorpsagenda voor 2030 haalden we meteen al zo’n 130 ideeën en voorkeuren op. Een goed begin! Vervolgplannen werden gemaakt voor een campagne waarin we de hele kern zouden betrekken. Dat is ondertussen alweer 10 maanden geleden. Wat is de stand van zaken en wat heeft het traject ons tot nu toe opgebracht?

Het Coronavirus en de diverse lock-downs zorgden er al vrij snel na onze aftrap in januari voor dat de werkgroep zijn werkzaamheden niet kon voortzetten maar ook de initiële plannen om mensen in het dorp actief te benaderen en betrekken werden hierdoor onuitvoerbaar. Enorm jammer, maar ieders prioriteiten kwamen opeens elders te liggen.

Iets wat ook bleef liggen waren de grote vellen papier met alle verzamelde ideeën uit de eerste workshop. Geduldig wachtend op een goed moment om weer uit de kast gehaald te worden. Dat moment kwam er in oktober. De gemeente Valkenburg a/d Geul besloot tot het opstellen van een ontwikkelvisie voor de kern Berg, als gevolg van o.a. de aankoop van enkele percelen, de aanstaande nieuwbouw van de basisschool en opgaven die er liggen op het gebied van woningvoorziening voor diverse doelgroepen.

Ontwikkelvisie

De ontwikkelvisie zou tot stand moeten komen op basis van input van diverse stakeholdergroepen in Berg. Daaronder ook het Kernoverleg. Het verzoek om ideeën aan te leveren over hoe het Kernoverleg de toekomst van Berg ziet en wat daarbij belangrijke aandachtspunten zijn kwam snel. Zo snel, dat het Kernoverleg alles uit de kast moest trekken om binnen de gestelde tijd te kunnen reageren. Het organiseren van een openbare vergadering om verdere ideeën op te halen was ook nu nog altijd niet mogelijk vanwege de geldende maatregels rondom het Coronavirus. Gelukkig lag er nog iets goed opgeborgen in die kast… de 130 ideeën voor de Dorpsagenda 2030 van begin dit jaar!

Resultaten workshop

Na enige uren Post-it’s sorteren op hoofdthema’s, handschriften ontcijferen en ideeën clusteren werd de volgende top 5 van belangrijke thema’s voor de toekomst van Berg en Terblijt duidelijk:

1. Wonen
2. Algemene voorzieningen
3. Duurzaamheid
4. Zorg & welzijn
5. Groenvoorziening & natuur

Bij ieder thema volgenden meerdere wensen en ideeën. Een samenvatting van de belangrijkste punten vind je hier:

RESULTATEN WORKSHOP DORPSVISIE 2030

Naast input voor de ontwikkelvisie voor Berg zijn de onderliggende ideeën ook input voor nieuwe projecten voor het Kernoverleg. We hopen dan ook snel weer verder te kunnen werken aan de Dorpsagenda 2030!