Wie zijn wij?

Kernoverleg Berg en Terblijt is georganiseerd als een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid aangestuurd door een 3-koppig bestuur. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Maastricht onder nummer 54928362.

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester:

Guido Dautzenberg

Guido Dautzenberg
Voorzitter

Mark
Huijnen

Secretaris
Vicevoorzitter

Hub Troisfontaine

Hub
Troisfontaine

Penningmeester

Kopgroep

De kopgroep maakt deel uit van ons kernoverleg. Het is een groepje inwoners dat een stapje extra wil zetten en samen met het bestuur werkt aan en nadenkt over de actuele en toekomstige thema’s en initiatieven in ons dorp.

De groep bestaat uit ongeveer 8 personen en proberen we zo divers mogelijk te houden zodat we steeds verschillende expertises aan boord hebben. Daar maken we vervolgens gebruik van bij het voorbereiden van openbare bijeenkomsten, het uitvoeren van acties die daaruit volgen, het ondersteunen van initiatieven in het dorp of het leiden van werkgroepjes.

De kopgroep maakt deel uit van een aantal initiatieven die we in 2022 gestart zijn om het kernoverleg een vernieuwde invulling te geven. Op dit moment komen we ongeveer 1x per maand samen met de kopgroep.

Meedoen?

Lijkt het je interessant om ook deel te nemen? In de kopgroep of in het bestuur? Stuur dan even een berichtje, dan kijken wat samen wat de mogelijkheden zijn.

Hèt bewonersnetwerk voor Berg en Terblijt