Agenda openbare bijeenkomst 14 september 2023

Locatie: Herberg de Geulhemermolen
Datum en tijd: donderdag 14 september om 19.30 uur

 1. Opening & mededelingen
 2. Het belang van (leren) reanimeren
  Martin Eurlings en Petra Schuffelen vragen jullie aandacht voor het teruglopend aantal mensen dat kan reanimeren in onze gemeente en wat zij hieraan proberen te doen door samenwerking met o.a. de basisschool in Berg.
 3. Update projecten & lopende zaken
  • Ontmoetingsbankjes voor jong & oud
  • Nieuw burgerkrachtbeleid
  • Dorpsvisie & leefbaarheid Berg en Terblijt
  • Nieuwbouw basisschool en invulling vrijkomende ruimte
  • Platform verenigingen Berg en Terblijt
  • Stand van zaken gemeenschapshuis ’t Vöske
 4. Wat speelt er in Berg en Terblijt? [INPUT GEVRAAGD]
  Als kernoverleg weten we graag wat er speelt in het dorp om zo te zien waar we kunnen bijdragen en ondersteunen. Waar liggen kansen voor nieuwe (burger)initiatieven of nieuwe samenwerkingen? Welke wensen of uitdagingen zijn er? En wat kunnen we als inwoners zelf doen en hoe organiseren we dat? Een oproep aan iedereen om van zich te laten horen!
 5. Rondvraag & sluiting

  Geslaagde thema-avond ‘wonen in Berg en Terblijt’

  Met bijna 60 man in de zaal van de Geulhemmermolen was aangenaam druk. Het gekozen thema bleek een schot in de roos. In de eerste helft van de avond namen 5 sprekers namens de gemeente en woningstichting de zaal mee in hoe zij bijdragen aan de ontwikkeling van het (toekomstig) woonaanbod in onze kern. Waarom dat zeker niet altijd makkelijk is, maar ook over waar er wel kansen liggen. In de tweede helft van de avond werd er uitgebreid gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de wethouder en overige sprekers te bevragen over wonen in ons dorp.
  Een super informatieve en daarmee geslaagde avond!

  Alles nog even rustig nalezen?
  Het volledige slidedeck kun je hier terugvinden:
  KBT_20230608 Presentatie infoavond Wonen in Berg en Terblijt v1.0.pdf

  Wil je de kaarten met Natura2000 gebieden, groenblauwe zones en de huidige dorpscontouren waarbinnen gebouwd kan worden nog eens bekijken? Klik hier om de Limburg Atlas te openen. Zet de ’transparantie’ rechtsonder op 70% om de kaart goed te kunnen zien. Werkt het best op een groot scherm.

  Via ruimtelijkeplannen.nl kun je o.a. het nieuwe omgevingsplan voor onze gemeente inzien.

  Na een kleine zomerpauze is er op 14 september weer een bijeenkomst van het Kernoverleg. Zien we je dan?

  Informatieavond ‘Wonen in Berg en Terblijt’

  Waarom wordt er (bijna) niet gebouwd in Berg? En als er gebouwd gaat worden, waar zou dat dan kunnen? Iedereen wil een geschikte en fijne plek om te wonen. Op donderdag 8 juni vertellen Gemeente Valkenburg a/d Geul en Woningstichting Berg en Terblijt hoe zij aankijken tegen ‘Wonen in Berg en Terblijt’. Het is een openbare bijeenkomst van Kernoverleg Berg en Terblijt dus iedereen is welkom! Aanmelden is niet nodig. We beginnen om 19.30u in de zaal van de Geulhemmermolen.

  Waarom wonen?
  Vorig jaar hebben we in een aantal bijeenkomsten gewerkt aan thema’s voor de dorpsagenda 2030. Telkens bleek dat inwoners het thema ‘wonen’ het meest belangrijk vinden voor de toekomst en hierover een boel vragen hebben. Daarom willen we verder ingaan op dit onderwerp.

  Informatiebijeenkomst
  In deze informatieve bijeenkomst proberen we daarom eerst zoveel mogelijk vragen beantwoord te krijgen. We hebben hiervoor wethouder ter zake Wim Weerts en woningstichting Berg en Terblijt gevraagd. Zo proberen we samen een beter beeld te krijgen van waar de kansen en mogelijkheden liggen rondom (toekomstig) wonen in Berg en Terblijt maar ook meer inzicht te krijgen in de beperkingen waar alle partijen mee te maken hebben.

  Zelf iets vragen?
  Tijdens de informatiebijeenkomst zullen de wethouder en de woningstichting uitgebreid vertellen over hun rol en visie op ‘wonen in Berg en Terblijt’. Ook zullen we diverse vragen aan hen stellen om een goed beeld te krijgen de precieze stand van zaken in ons dorp. Aan het eind is er beperkt ruimte om ook zelf vragen te stellen.

  Vervolg
  Op 14 september is er weer een reguliere openbare bijeenkomst van het kernoverleg en bespreken we onder andere hoe we verder gaan met het thema wonen. Maar eerst zorgen dat we goed geïnformeerd zijn. We zien je graag op 8 juni a.s.!

  Openbare bijeenkomst 9 maart 2023

  Wat is Burgerkracht nu eigenlijk? En hoe help het kernoverleg bij de ondersteuning van burgerinitiatieven? Samen met een zaal vol buurtbewoners haalden we ideeën op om het Burgerkrachtproces te verbeteren. Zodat als je een goed idee hebt voor ons dorp, dat ook makkelijker en sneller gerealiseerd kan worden.

  Wil je nog iets kwijt over Burgerkracht? Heb je ideeën die zeker nog in het nieuwe Burgerkrachtbeleid terecht moeten komen? Laat het ons weten via het contactformulier.

  Wil je de presentatie van de bijeenkomst nog een keer teruglezen? Klik dan hier hieronder.


  Op 8 juni is de volgende openbare bijeenkomst rondom het thema ‘wonen in Berg en Terblijt’. Wil je meer weten over de kansen en mogelijkheden in ons dorp? Kom dan zeker langs. De voorbereidingen door de kopgroep van ons kernoverleg zijn al in volle gang . Tot in juni!

  Hèt bewonersnetwerk voor Berg en Terblijt