Categorie archieven: Veiligheid

Werkgroep veiligheid

Doe je mee? WhatsApp buurtpreventie Berg en Terblijt

Sinds afgelopen week is er ook in Berg en Terblijt een WhatsApp buurtpreventiegroep actief. Tijdens de informatieavond in Café-zaal ’t Vöske vertelden Politie en Gemeente hoe dat nou allemaal zit met zo’n WhatsApp groep en hoe we deze kunnen gebruiken om Berg en Terblijt veiliger te maken. Je kunt je vanaf nu aanmelden!

Lees verder Doe je mee? WhatsApp buurtpreventie Berg en Terblijt

16 maart a.s. Infoavond WhatsApp Buurtpreventie & Burgernet

WhatsApp Buurtpreventie
WhatsApp Buurtpreventie in Berg en Terblijt. Een van de onderwerpen die besproken werd tijdens de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg en Terblijt.  De verkeersborden staan er al, maar hoe kun je als inwoner nu lid worden van zo’n buurtpreventiegroep? En hoe werkt dat nou eigenlijk, die diefstalpreventie via WhatsApp?

Lees verder 16 maart a.s. Infoavond WhatsApp Buurtpreventie & Burgernet

Voetstappen actie

Voetstappen actie

Zaterdag 5 november jl. heeft er in Berg en Terblijt een voetstappen actie plaatsgevonden.

Vrijwilligers van het kernoverleg zijn samen met de wijkagent een willekeurige wijk in Berg ingegaan om te kijken naar inbraakgevoelige situaties.

Met deze actie wil de politie laten zien hoe gemakkelijk het voor een insluiper is om binnen te komen en spullen te stelen. Het doel van deze actie is dan ook om inwoners bewust te maken van inbraakgevoelige situaties in en rond hun woning. Denk hierbij aan openstaande ramen, deuren en poorten en kostbaarheden die van buitenaf zichtbaar zijn. Tevens wordt er gecontroleerd op niet afgesloten voertuigen.

Als de agenten bij een woning zien dat het inbrekers gemakkelijk wordt gemaakt om in te breken of bij een niet afgesloten voertuig, wordt er een witte voetafdruk achtergelaten met daarop meer uitleg over het project. Zo worden inwoners er alert op gemaakt hoe zij inbraken kunnen voorkomen.

Onderstaand een overzicht van geconstateerde situaties:

  • 1x ramen open van auto
  • 4x auto niet afgesloten
  • 6x fietsen niet afgesloten
  • 1x schuur niet afgesloten
  • 1x ladder naast de woning
  • 1x tuinpoort niet afgesloten
  • 1x gereedschap schuurtje niet afgesloten

De bewoners/eigenaars werden aangesproken op geconstateerde zaken. Ook werd er een voetafdruk of brief achtergelaten.

Buurtbewoners reageerden enthousiast op onze actie.

politie

Nepvuurwapens, neem ze niet mee van vakantie!

Nepvuurwapens, neem ze niet mee van vakantie!
Ieder jaar kopen veel Nederlandse vakantiegangers in het buitenland een nepvuurwapen en brengen deze mee terug naar Nederland. Vooral in Zuid-Europese landen als Spanje en Turkije zijn deze imitatiewapens gewoon te koop omdat de plaatselijke wapenwetten minder streng zijn dan in ons land. Maar in Nederland zijn deze wapens verboden en word je als bezitter gestraft.

Nep of echt
Namaakvuurwapens lijken op echte wapens, bijvoorbeeld als speelgoedwapen of als onderdeel van een spelcomputer, maar ook als aanstekers in de vorm van pistolen of handgranaten. Op het eerste gezicht is het moeilijk om namaakvuurwapens te onderscheiden van echte, zelfs door experts. De uiterlijke verschillen zitten in details of in het kleurgebruik. Criminelen maken hier dankbaar gebruik van. Bij een gewapende overval zien slachtoffers vaak het verschil niet tussen een echt of een namaakwapen.

En juist omdat nepwapens ook zo geschikt zijn om mee te dreigen, zijn ze verboden in Nederland en worden bezitters ervan vervolgd.

Straffen
Het bezit van een nepwapen is strafbaar volgens de wet Wapens en Munitie. Ook al hebben ze een afwijkende kleur of formaat, je mág bijvoorbeeld geen nep-Riotgun of Browning bezitten. Ook zogenaamde balletjespistolen en laserpistolen zijn strafbaar; die zijn niet alleen geschikt voor dreiging geschikt, ze kunnen ook verwondingen veroorzaken. Het Openbaar ministerie in Maastricht vervolgt daarom altijd. De straffen voor jongeren kunnen variëren van een taakstraf tot (voorwaardelijke) jeugddetentie. Volwassenen first-offenders kunnen een geldboete verwachten. Uiteraard worden de wapens in beslag genomen en ga je voor een tweede keer in de fout dan zijn de straffen aanzienlijk hoger. De vakantie kan met zo’n aankoop dus een naar staartje krijgen! Op de site www.vet-nep.nl staat meer informatie. Hier is ook een filmpje te zien over het mogelijke effect van zo’n nepwapen.

Verslag bijeenkomst inzake overlast jongeren pand BC Berg en Terblijt d.d. 27-06-2012

BC Berg en Terblijt BV

Verslag bijeenkomst inzake overlast jongeren pand BC Berg en Terblijt d.d. 27-06-2012

Aanwezig:

 

Dhr. H. in de Braekt                           voorzitter Kernoverleg Berg en Terblijt

Dhr. F. Keulen                                      Externe Coördinator Zelfsturing en Leefbaarheid

Dhr. B. Katerberg                               Gemeente Valkenburg a/d Geul,

Dhr. E. Bielders (notulen)                namens BC Berg en Terblijt BV

 

Afwezig:

Dhr. H. van der Wouw                       Politie Limburg – Zuid

 

Als vervolg op de bespreking van 16-05-2012 wordt de status van enkele kernpunten van deze bijeenkomst besproken. Het eerste punt is of er nog meldingen van overlast zijn geweest. Voor zover bij BC Berg en Terblijt BV bekend zijn er geen meldingen meer gedaan van overlast door de gebruikers van het pand. Wel is er diverse malen geconstateerd dat er aan beide ingangen van het pand nog rommel zoals bierblikken, flesjes enz. liggen. Door Dhr. Katerberg wordt aangegeven dat zich wel af en toe nog jongeren ophouden rond het pand en inderdaad rommel achterlaten. Verder geeft Dhr. Katerberg aan dat hij de politie heeft aangesproken over de manier van controleren van de locatie. Hij had geconstateerd dat men stapvoets langs het pand reed met 3 agenten in het busje echter niet stopte en eens rond het pand liep. Nadat hij de politie hierop heeft aangesproken wordt er veel frequenter en beter gecontroleerd. De politie spreekt de aanwezige jongeren met regelmaat aan.

 

Inzake de rommel welke achtergelaten wordt verzoekt Dhr. in de Braekt voor het plaatsen van een prullenbak. Dhr. Katerberg geeft aan dat dit mogelijk is echter voor het geregeld leegmaken van de bak heeft de gemeente geen budget. Wel is er een offerte opgevraagd bij de firma WEBU. De kosten voor het leegmaken van de bak op maandag, het verwijderen en afvoeren van zwerfvuil rond het pand bedragen € 320,– excl. BTW per maand. Er wordt verzocht aan BC Berg en Terblijt BV om de taak van het legen van de bak op zich te nemen.

Dhr. Bielders geeft aan dat dit tot de mogelijkheden behoort en zal intern bekijken hoe dit op te lossen. E.e.a. kan bij het schoonmaakbedrijf ondergebracht worden.

Dhr. Katerberg regelt direct het plaatsen van een vuilnisbak. Dit zal uitgevoerd worden op donderdag 28-06-2012 om 9.30 uur. Dhr. Bielders zal hierbij aanwezig zijn om mee de plaats te bepalen.

 

Als laatste punt wordt besproken de status voor het plaatsen van een overkapping t.b.v. het JOB. Zoals in de vorige bijeenkomst aangegeven is er gesproken met de Gemeente Meerssen gezien daar nog een JOB opgeslagen ligt bij de gemeente. Echter gevangen door het enthousiasme van de Gemeente Valkenburg over het plaatsen van het JOB en de mogelijkheden voor het opknappen ervan in samenwerking met de jongeren heeft de Gemeente Meerssen besloten het JOB niet van de hand te doen en zelf in te zetten binnen de gemeente. Voor Berg en Terblijt en overige kernen van Valkenburg wordt nu gekeken om de 4 voormalige gemeentelijke infopunten een herbestemming te geven als JOB. Er zijn offertes opgevraagd voor het professioneel demonteren, verplaatsen en her monteren van de betonconstructies echter gezien de hoogte van de kosten zal er nog gekeken moeten worden of er bedrijven bereid gevonden worden om hierin te sponsoren en dan bijv middels een klein reclame bordje dit kenbaar te maken. Echter voor dat dit geregeld kan worden zal er een goedkeuring van het College van B&W moeten zijn voor de herbestemming van de infopunten. Dhr. Keulen en Katerberg geven aan dat de nota welke hiervoor nodig is donderdag 28-6-2012 opgesteld zal worden waarna deze in de collegevergadering van dinsdag 03-07-2012 behandeld zal worden. Indien het college akkoord is zal er bekeken worden op welke termijn de overkapping geplaatst kan worden. T.b.v. de voorbereidingen voor het plaatsen zal bekeken worden in hoeverre de betreffende jeugd hierbij betrokken kan worden en bijv. kan helpen bij het uitgraven van het cunet. Van de voortgang zullen de aanwezige partijen op de hoogte gesteld worden.

 

Ter afsluiting wordt besproken of het nog zinvol is om een vervolg bespreking vast te leggen. Gezien de weinig meldingen welke er momenteel zijnen de hierboven beschreven lopende zaken wordt er besloten geen vervolgbespreking in te plannen. Wel wordt er nogmaals verzocht meldingen te blijven doen indien de overlast weer toeneemt.