Projecten & Werkgroepen

Voor projecten die door het kernoverleg geïnitieerd of ondersteund worden, wordt doorgaans een werkgroep samengesteld. Vaak afhankelijk van de grootte van het project.
Ben je gemotiveerd om je deskundigheid in een thema met ons te delen, dan ben je van harte welkom!

Dorpsagenda 2030
De werkgroep heeft zich tot doel gesteld een dorpsagenda voor 2030 te ontwikkelen samen met de inwoners van onze kern om zo samen te werken aan een toekomstbestendige en fijne plek om te wonen.

Nieuwe onderwerpen en ideeën?
Heb je een eigen initiatief of idee, dan helpt het kernoverleg je graag met het vormen van een werkgroep of opzetten van een project. Heb je belangstelling, neem dan contact op via het contactformulier of kom vrijblijvend langs tijdens een vergaderavond.

We zien je met belangstelling tegemoet!

Hèt bewonersnetwerk voor Berg en Terblijt