Werkgroepen

Voor projecten die door het kernoverleg geïnitieerd of ondersteund worden, wordt doorgaans een werkgroep samengesteld. Vaak afhankelijk van de grootte van het project. Naast deze ‘projectgroepen’  zijn er twee vaste werkgroepen: ‘communicatie’  en ‘veiligheid en leefbaarheid’.
Ben je gemotiveerd om je deskundigheid in een thema met ons te delen, dan ben je van harte welkom!

Communicatie
De werkgroep bereidt de communicatie voor die ten doel heeft de bewoners en belanghebbenden in Berg en Terblijt te informeren over aangelegenheden die in het kernoverleg worden besproken.

Veiligheid
De werkgroep veiligheid en leefbaarheid houdt zich bezig met projecten die betrekking hebben op de veiligheid en de leefbaarheid binnen de kernen Berg, Terblijt en Geulhem.

Nieuwe onderwerpen en ideeën?
Heb je een eigen thema of idee, dan helpt het kernoverleg je graag met het vormen van een werkgroep. Jij bepaalt daarmee zelf de leefbaarheid van de kernen. Heb je belangstelling, neem dan contact op via het contactformulier of kom vrijblijvend langs tijdens een vergaderavond.

We zien je met belangstelling tegemoet!