16 maart a.s. Infoavond WhatsApp Buurtpreventie & Burgernet

WhatsApp Buurtpreventie
WhatsApp Buurtpreventie in Berg en Terblijt. Een van de onderwerpen die besproken werd tijdens de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg en Terblijt.  De verkeersborden staan er al, maar hoe kun je als inwoner nu lid worden van zo’n buurtpreventiegroep? En hoe werkt dat nou eigenlijk, die diefstalpreventie via WhatsApp?

Tijdens deze informatieavond zullen politie en gemeente de nodige uitleg geven over hoe wij als inwoners van Berg en Terblijt gebruik kunnen maken van buurtpreventie via WhatsApp. Vervolgens wordt er ook praktisch aan de slag gegaan om zo Berg en Terblijt in diverse ‘groepen’ op te delen waarvan je vervolgens lid kunt worden.

Burgernet
Het tweede deel van de avond draait om Burgernet. Een platform dat net als WhatsApp Buurtpreventie kan helpen om onze buurt veiliger te maken. In een presentatie zal worden toegelicht wat Burgernet is en hoe je eraan kunt deelnemen.

Geïnteresseerd?
Je kunt je aanmelden voor deze avond bij Roger Kusters. Stuur hiervoor even een mailtje met je naam en adres naar roger.kusters@politie.nl

Op donderdag 16 maart a.s. ben je welkom in Café Zaal ’t Vöske, Grote Straat 8 in Berg en Terblijt.
Aanvang: 19.00 uur