Alle berichten van Kernoverleg

Voetstappen actie

Voetstappen actie

Zaterdag 5 november jl. heeft er in Berg en Terblijt een voetstappen actie plaatsgevonden.

Vrijwilligers van het kernoverleg zijn samen met de wijkagent een willekeurige wijk in Berg ingegaan om te kijken naar inbraakgevoelige situaties.

Met deze actie wil de politie laten zien hoe gemakkelijk het voor een insluiper is om binnen te komen en spullen te stelen. Het doel van deze actie is dan ook om inwoners bewust te maken van inbraakgevoelige situaties in en rond hun woning. Denk hierbij aan openstaande ramen, deuren en poorten en kostbaarheden die van buitenaf zichtbaar zijn. Tevens wordt er gecontroleerd op niet afgesloten voertuigen.

Als de agenten bij een woning zien dat het inbrekers gemakkelijk wordt gemaakt om in te breken of bij een niet afgesloten voertuig, wordt er een witte voetafdruk achtergelaten met daarop meer uitleg over het project. Zo worden inwoners er alert op gemaakt hoe zij inbraken kunnen voorkomen.

Onderstaand een overzicht van geconstateerde situaties:

 • 1x ramen open van auto
 • 4x auto niet afgesloten
 • 6x fietsen niet afgesloten
 • 1x schuur niet afgesloten
 • 1x ladder naast de woning
 • 1x tuinpoort niet afgesloten
 • 1x gereedschap schuurtje niet afgesloten

De bewoners/eigenaars werden aangesproken op geconstateerde zaken. Ook werd er een voetafdruk of brief achtergelaten.

Buurtbewoners reageerden enthousiast op onze actie.

politie

Notulen van het kernoverleg d.d. 8 september 2016

NOTULEN van de Openbare vergadering van 8 september 2016. 

Aanwezig:     R Kerris, P. Schurgers, M. Verheggen, W Beckers, L. Blom, J. Blom, H. Cobben N. Dauven, A.Hooimeijer H. In de Braekt, R.Kaumanns, F.Keulen, J.Lammers, M.Moors, J.Slijpen, H.Troisfontaine, J.v.Kan. en Ph.Wolfs.

Afwezig met kennisgeving:  L.Essers ; M.Haak, B.Hardy, M.Huijnen, Lahaye, J.R.Lejeune, G.Quatflieg, J.Steenbeek en E.Wolfs. 

1.Opening. 

De voorzitter, heet iedereen van harte welkom en wenst allen, ondanks de tropische avond, een constructieve bijeenkomst toe.
Lees verder Notulen van het kernoverleg d.d. 8 september 2016

Agenda openbare vergadering 10 november 2016

Uitnodiging

voor de openbare vergadering op Donderdag 10 november 2016 om 19.30 uur in Gemeenschapshuis ’t Vöske te Berg en Terblijt.

A G E N D A  

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen (liggen 15 min. voor aanvang vergadering ter inzage).
 3. Notulen van de vorige vergadering.
 4. Activiteiten Fonterhof.
 5. Door de deelnemers in te brengen onderwerpen als agendapunt voor de volgende vergadering.
 6. Verslag en eindressultaten van de div. werkgroepen.
  a.Werkgroep Folder/Flyer;Laatste stand van zaken en voortgang.
  b. Eindverslag handboek “Wegwijzer Sociale Zorg voor Ouderen.”
  c. Werkgroep reconstructie plan barakkenberg uitzichttoren etc.+uitleg gesprek met IKL.
 7. Renovatie winkelcentrum.
 8. Reconstructie Valkenburgerstraat e.o.
 9. Instellen blauwe parkeerzone’s in Berg en Terblijt.
 10. Rondvraag.
 11. Vaststellen Besluitenlijst.
 12. Sluiting.

 

Notulen van het kernoverleg d.d. 14 juli 2016

NOTULEN van de Openbare vergadering van 14 juli 2016

Aanwezig:    M. Haak, R. Kerris, P. Schurgers, J. Steenbeek, M. Verheggen, E.Wolfs, L. Blom, H. Cobben, H. In de Braekt, F. Keulen, G. Quatflieg, J. Slijpen, H. Troisfontaine, J. v. Kan en Ph. Wolfs.

Aanwezig als gast: Wethouder R. Meijers en Raadslid J. Leboulle.

Afwezig m.k.g.:    W. Beckers, J. Blom, N. Dauven, L. Essers, B. Hardy, A. Hooimeijer, M. Huijnen,
R. Kaumanns, P. Lahaye, J. Lammers en V.van Spauwen.

Lees verder Notulen van het kernoverleg d.d. 14 juli 2016