Gids voor Senioren in Zorgland

Als bestuur van het Kernoverleg Berg en Terblijt en het Kernoverleg Vilt verheugt het ons bijzonder dat enige inwoners van onze kernen het initiatief hebben genomen een gids rondom het thema zorgverlening te ontwikkelen voor senioren. Naast de verspreiding van de papieren versie van deze gids kunt u hier ook de digitale versie van de gids downloaden:

DIGITALE VERSIE “GIDS VOOR SENIOREN IN ZORGLAND

Deel, mail of print dit bericht: