Agenda openbare vergadering 12 januari 2017

Uitnodiging voor de openbare vergadering van “Kernoverleg Berg en Terblijt”

 • Datum: donderdag 12 januari 2017
 • Tijd: aanvang 19.30 uur
 • Locatie: Gemeenschapshuis ’t Vöske te Berg en Terblijt.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:


A G E N D A .

 1. Opening
 2. Invulling vacature Secretariaat/Notulist
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen van  de vorige vergadering ( d.d. 10 november 2016)
 5. Door de deelnemers  in te brengen onderwerpen als agendapunt voor de volgende vergadering
 6. Verslag en (eind)resultaten v/d diverse werkgroepen
  • Werkgroep Folder/Flyer; laatste stand van zaken en voortgang
  • Eindverslag handboek “Wegwijzer Sociale Zorg voor Ouderen”
  • Werkgroep reconstructie plan Barakkenberg (uitzichttoren etc.)
 7. Presentatie “D’r Moostuin” door Aschwin Gulikers
 8. Instellen blauwe parkeerzones in Berg en Terblijt
 9. Vervolg voetstappenproject m.b.t. inbraakgevoeligheid
 10. Feestvergadering in maart 2017
 11. Rondvraag
 12. Vaststellen besluitenlijst
 13. Sluiting