Categoriearchief: Projecten

Artikels over projecten die het Kernoverleg uitvoert.

Officiële opening Repareerschuurke

Dinsdag 1 april 2014 zal burgemeester, dhr. M. Eurlings, om 13.00 uur de officiële opening verrichten van het Repareerschuurke Van Alles Get gelegen aan de Rijksweg 132 te Berg en Terblijt.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen er ook “Mistery” gasten aanwezig zijn.

Blijf dus niet thuis op de bank zitten en kom naar deze opening en zie wat er allemaal gerepareerd kan worden.

 

                                                     Tot 1 april,

                                                     Bestuur Kernoverleg Berg en Terblijt
 

Werkzaamheden hondenlosloopgebied en jongerenontmoetingsplek

Hondenlosloopgebied

Woensdag 20 maart jl. met de “zegen van boven” werden tussen 09.30 uur en 12.00 uur door de schooljeugd van de basisschool Vilt, in verband met bomenplantdag een tiental bomen geplant.
Het terrein van dit losloopgebied werd hiermede aanzienlijk verfraaid.
Nog voor de officiële opening, die staat gepland voor 6 april a.s., zullen er nog 2 houten zitbanken worden geplaatst en een speelmogelijkheid voor de honden worden aangebracht.

 container jop 2

Jongerenontmoetingsplek

Donderdag 21 maart jl., onder droge maar wel koude weersomstandigheden, en onder het toeziend oog van o.a. 4 leden van het kernoverleg, werd om 15.00 uur “het dak boven het hoofd” in de vorm van een container geplaatst op terrein van de jongerenontmoetingsplek. Het was een hels karwei om een 3,5 ton zwaar wegende container over een afstand van 20 meter en over de toppen van bomen te plaatsen. Hiervoor was dan ook zwaar geschut ingehuurd zoals je kunt zien op de betreffende foto’s.

container jop 3

Gelijk na de plaatsing is het JOP al in gebruik genomen door recreanten

joggers-jop

de verfploeg en catering.

verfploeg jop