Overleg jongeren en bewoners 27 mei in zaal ’t Vöske

Bespreking d.d. 27 mei 2011 om 19.30 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Aanwezig: 24 personen (zowel jongeren als omwonenden), Hub Schoenmakers en Hub v.d. Wouw (Politie Valkenburg), Frans Keulen en Stefanie van Kan (gemeente Valkenburg a/d Geul), Huub In de Braekt, Ton Hooimeijer en Marlies Haak (kernoverleg)

In de vorige bijeenkomst (6 mei jl.) is er samen met de jongeren besproken wat er voor hun geregeld kon worden inzake een eventuele “ontmoetingsplek” om zo mogelijke overlast binnen de kernen te voorkomen.

De jongeren hebben inmiddels, met een door Frans Keulen ter hand gestelde plattegrond van Berg en Vilt, “rondgelopen”.

Olaf Heuts spreekt namens de jongeren en geeft, aan de hand van de plattegrond, aan waar de jongeren bij voorkeur de 3 ontmoetingsplekken zouden willen zien nl.:

1. Parkeerplaats Cascade;
2. Terrein aan de Langen Akker (naast volkstuintjes);
3. Terrein achter tennisveld en voetbalveld Mariamunster.

Namens het kernoverleg en de Politie geeft Huub In de Braekt , op dezelfde plattegrond, aan tot welke plekken zij zijn gekomen nl.:

1. Parkeerplaats aan de Rasberg;
2. Terrein aan de Langen Akker (naast volkstuintjes);
3. Terrein naast speeltuin ’t Törkske;
4. Klein Heideweg met de bocht naar links (achter terrein Grieks restaurant).

Hierop volgt er een discussie over de keuzes welke plek als meest geschikt kan worden beschouwd.

Hub Schoenmakers merkt terecht op dat, wanneer er een keuze als definitief wordt aangemerkt er dan ook geen weg terug is naar “oude plekken” mochten er zich calamiteiten voordoen op de nieuwe plek.

Op dit moment is er een, niet officiële, ontmoetingsplek nabij het Rothkransplantsoen. Omwonenden geven aan hier behoorlijk overlast van te hebben.

Hub Schoenmakers maakt met de jongeren de afspraak deze plek te mijden en elkaar er ook op aan te spreken zich hieraan te houden, anders gaat het verhaal voor een nieuwe ontmoetingsplek niet door. Dan zal er ook verder geen medewerking meer worden verleend. Het is dus zaak er samen voor te gaan.

Alvorens de nieuwe ontmoetingsplek ingericht kan worden zal er eerst moeten worden onderzocht wie de eigenaar is van het terrein aan de Langen Akker, gemeente of anderszins.

Tot die tijd wordt gezamenlijk afgesproken dat de parkeerplaats nabij gemeenschapshuis Cascade te Vilt als ontmoetingsplek zal worden gebruikt en dat zowel de politie alsook het kernoverleg alles in het werk zal stellen om de nieuwe ontmoetingsplek te realiseren voor de jongeren.

Enkele omwonenden geven te kennen hier eveneens hun medewerking aan te verlenen.

Frans Keulen spreekt af dat er een vervolgproces zal komen waarbij 3 à 4 jongeren (o.a. Olaf Heuts en Kai Reumers), een bewoner (Erik Kleijnen), de leden van de werkgroep Veiligheid en Leefbaarheid en de politie zullen deelnemen.

De bijeenkomst wordt afgesloten waarbij iedereen wordt bedankt voor hun aanwezigheid en hun bijdrage. Door de jongeren alsook de omwonenden wordt aangemerkt dat de bijeenkomst als prettig werd ervaren.