Categoriearchief: Agenda

Agenda kernoverleg

Agenda openbare vergadering 17 maart 2022

Locatie: Gemeenschapshuis ’t Vöske (kleine zaal)
Datum en tijd: donderdag 17 maart om 19.30 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
  3.1. Verslag kascontrole 2020/2021
  3.2. Straatversiering Valkenburgerstraat
 4. Notulen en actielijst
 5. Ingekomen stukken
  5.1. Mevr. Waeijen inzake paddentrek Schansweg
  5.2. Ondernemersinitiatief inzake dorpsfeest
  5.3. Dhr. Duynstee inzake kennismaking Delta Fiber (glasvezelinternet buitengebied)
  5.4. Mevr. Bovy-Claessens inzake historie Berg
  5.5. Dhr. Homan inzake opstellen Woonzorgvisie Gemeente Valkenburg a/d Geul
  5.6. Gemeente Valkenburg inzake bewonersbijeenkomst Groenbeleidsplan
 6. Update Gebiedsvisie Berg (incl. toelichting Bewonerscollectief kern Berg)
 7. Zelfsturing en de rol van het kernoverleg
 8. Update lopende projecten
  8.1. Consolidatie kalkbranderij Geulhem
  8.2. Uitzichttoren Wippertse Heide
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Agenda openbare vergadering 14 oktober 2021

Locatie: Café-zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt
Datum en tijd: donderdag 14 oktober 2021 om 19.30 uur

 1. Opening
 2. Agenda & mededelingen
 3. Binnengekomen stukken
 4. Notulen en actielijst
 5. Invulling voorzitterschap
 6. Kascontrole 2020
 7. Inventarisatie ervaringen & behoefte glasvezel internet
 8. Deelname ‘Platform Groen’
 9. Voortgang ontwikkelvisie Berg en Terblijt
 10. Update lopende projecten
  • Consolidatie kalkbranderij Geulhem
  • Uitzichttoren Wippertse Heide
  • Enquête: “Wat vindt Berg en Terblijt?”
 11. Rondvraag

Agenda openbare vergadering 19 augustus 2021

Locatie: Café-zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt (bovenzaal)
Datum en tijd: donderdag 19 augustus 2021 om 19.30 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Binnengekomen stukken
 4. Notulen en actielijst
  1. Conceptnotulen
  2. Bijwerken actielijst
 5. Update lopende projecten
  1. Consolidatie kalkbranderij Geulhem
  2. Uitzichttoren Wippertse Heide
  3. Enquête: “Wat vindt Berg en Terblijt?”
 6. Rondvraag
 7. Feestelijke afsluiting ter ere van het afscheid van voorzitter Huub in de Braekt

[GEANNULEERD] Agenda openbare vergadering 12 maart 2020

Locatie: Café-zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt
Datum en tijd: donderdag 12 maart 2020 om 19.30 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Binnengekomen stukken
 4. Notulen en actielijst
  1. Conceptnotulen
  2. Bijwerken actielijst
 5. Woonvisie Gemeente Valkenburg 2020-2025
 6. Update reconstructie Valkenburgerstraat
 7. Update lopende projecten
  1. Uitzichttoren Wippertse Heide
  2. Enquête: “Wat vindt Berg en Terblijt?”
 8. Rondvraag
 9. Vaststellen actielijst
 10. Afsluiting

Agenda openbare vergadering 9 januari 2020

Locatie: Café-zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt
Datum en tijd: donderdag 9 januari 2020 om 19.30 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Binnengekomen stukken
 4. Notulen en actielijst
  1. Conceptnotulen
  2. Bijwerken actielijst
 5. Toelichting herdenkingsbankje door Maartje van der Wees
 6. Update reconstructie Valkenburgerstraat
 7. Update lopende projecten
  1. Uitzichttoren Wippertse Heide
  2. Enquête: “Wat vindt Berg en Terblijt?”
 8. Rondvraag
 9. Vaststellen actielijst
 10. Afsluiting