Categoriearchief: Agenda

Agenda kernoverleg

Agenda openbare vergadering 13 september 2018

Locatie: Café-zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt
Datum en tijd: donderdag 13 september 2018 om 19.30 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Binnengekomen stukken
 4. Notulen en actielijst
  • Conceptnotulen
  • Bijwerken actielijst
 5. Stand van zaken betreffende:
  • Project: Uitzichttoren Wippertse Heide
  • Reconstructie Valkenburgerstraat
  • Enquête: “Wat vindt Berg en Terblijt?”
 6. Rondvraag
 7. Vaststellen actielijst
 8. Afsluiting

Agenda openbare vergadering 12 juli 2018

Locatie: Café-zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt
Datum en tijd: donderdag 12 juli 2018 om 19.30 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Binnengekomen stukken
 4. Notulen en actielijst
  • Conceptnotulen
  • Bijwerken actielijst
 5. Stand van zaken betreffende:
  • Project: Uitzichttoren Wippertse Heide
  • Project: Informatiebord Barakkenberg
  • Reconstructie Valkenburgerstraat
  • Verslag dorpsrondgang dhr. Schrijen & dhr. Bongarts
 6. Vertoning “Instructiefilm BOA’s” (met bekende figuranten)
 7. Rondvraag
 8. Vaststellen actielijst
 9. Afsluiting

Agenda openbare vergadering 17 mei 2018

Openbare vergadering Kernoverleg Berg en Terblijt

Locatie: Café-zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt
Datum en tijd: donderdag 17 mei 2018 om 19.30 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Binnengekomen stukken
 4. Notulen en actielijst
  • Conceptnotulen 08-03-2018
  • Bijwerken actielijst
 5. Stand van zaken betreffende:
  • [NIEUW] Project: Uitzichttoren Wippertse Heide
  • Project: Informatiebord Barakkenberg
  • Reconstructie Valkenburgerstraat
  • D’r Moostuin
  • Werking gemeentelijke apps (mijnGemeente app, milieu app, buurtpreventie)
  • Buurtactiviteiten Blokbrekerstraat
 6. Kascontrole 2017
 7. Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 8. Rondvraag
 9. Vaststellen actielijst
 10. Afsluiting