Bespreking met jongeren 6 mei 2011

Bespreking d.d. 6 mei 2011 om 19.30 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Aanwezig:          Hub v.d. Wouw en Hub Schoenmakers (Politie Valkenburg a/d Geul), Frans Keulen en Stefanie … (gemeente Valkenburg a/d/ Geul), Huub In de Braekt, Harrie Cobben, Marlies Haak (Kernoverleg) en 11 jongeren Berg en Vilt.

 

Doel van deze bijeenkomst:      het samen met de jongeren bekijken wat er voor hun geregeld kan worden inzake een eventuele “ontmoetingsplek” om zo mogelijke overlast binnen de kernen te voorkomen.

 

Na een inleiding van zowel Hub Schoenmakers alsook Frans Keulen wordt aan de jongeren gevraagd wat hun “wensenlijst” dan wel is. Hierop komen o.a. de volgende reacties:

–          Een voetbaldoel, zodat er voetbal kan worden gespeeld;

–          Een afdak, bij slecht weer;

–          Een prullenbak, om zo alles netjes achter te laten;

–          Verlichting voor de avonduren;

–          Tafels en stoelen;

–          Sanitaire voorziening.

Daarnaast wordt er gekeken waar zoiets eventueel gerealiseerd zou kunnen worden en daar worden de volgende plekken binnen de kern Berg en Vilt voorgesteld:

–          Parkeerplaats naast Cascade;

–          Bosrand nabij Langen Akker;

–          Perceel aan de Kleine Heideweg;

–          Parkeerplaats Rasberg.

 

Frans Keulen spreekt met de jongeren af dat er 2 groepen worden gevormd die via hem een plattegrond van Berg en Vilt krijgen en zij zullen dan in de komende tijd gaan bekijken waar iets gerealiseerd zou kunnen worden. De afspraak is om 3 locaties voor te stellen. Hub van de Wal, Harrie Cobben en Huub In de Braekt zullen ook tijd hierin investeren.

 

Vrijdag 27 mei a.s. om 19.30 uur is de volgende bijeenkomst gepland en dan zal worden bekeken of er een voorstel kan worden gedaan richting gemeente. Tevens zal er worden geëvalueerd hoe het feest van 7 mei is verlopen.