Agenda openbare vergadering 11 mei 2017

Uitnodiging voor de openbare vergadering van “Kernoverleg Berg en Terblijt”

 • Datum: donderdag 11 mei 2017
 • Tijd: aanvang 19.30 uur
 • Locatie: Gemeenschapshuis ’t Vöske te Berg en Terblijt.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:


A G E N D A .

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van  de vorige vergadering ( d.d. 12 januari 2017)
 4. Door de deelnemers  in te brengen onderwerpen als agendapunt voor de volgende vergadering

 5. Verslag en resultaten van de  diverse werkgroepen/projecten:

  • Evaluatie feestvergadering 5-jarig jubileum
  • Evaluatie opruimactie i.s.m. Scouting Berg
  • Consolidatie kalkbranderij Geulhem
  • Terugbrengen cultuurhistorische elementen Barakkenberg
  • Belevingstuin D’r Moostuin
  • Evaluatie vernieuwde website en Facebookpagina
 6. Verplaatsing glascontainers Berg
 7. Bespreken resultaten veiligheidsenquête Berg en Terblijt

 8. Kascontrole
 9. Rondvraag
 10. Vaststellen besluiten- en actielijst
 11. Sluiting