Agenda openbare vergadering 9 november 2017

Uitnodiging openbare vergadering
Datum en tijd: donderdag 9 november 2017 om 19.30 uur
Locatie: Café-zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt

AGENDA

1. Opening

2. Binnengekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de vorige vergadering dd. 14-9-2017

4. Verslag van lopende zaken

a. Consolidatie kalkbranderij Geulhem
b. Infobord bij Barakkenberg
c. Reconstructie Valkenburgerstraat
d. Blokhut bij d’r Moostuin
e. Bijeenkomst Duurzaam Wonen
f. Parkeerplaatsen Kleine Heideweg

5. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

6. Vaststellen actielijst
7. Sluiting

Deel, mail of print dit bericht: