Categoriearchief: Algemeen

Algemeen

Glasvezel maakt de tongen los in Valkenburg

Persoonlijk en onafhankelijk advies over glasvezel

Informatieavonden en glasvezelwinkel in Valkenburg

 

1 oktober 2012 – Valkenburg.

Glasvezel maakt de tongen los in Valkenburg. De één is razend enthousiast, de ander heeft er niet zo’n beeld bij.
De mogelijke komst van een glasvezelnetwerk roept in iedere geval veel vragen op. Om alle vragen persoonlijk te kunnen beantwoorden opent Reggefiber vanaf 13 oktober een glasvezelwinkel. Ook worden er diverse informatieavonden over glasvezel georganiseerd.

 

Informatie en persoonlijk advies.

Vragen over de voordelen en mogelijkheden van glasvezel en het aanbod van de serviceproviders kunnen worden beantwoord tijdens de speciale glasvezel informatieavonden. Op deze avonden kunnen bewoners zich uitgebreid laten informeren over de mogelijke aanleg, de diensten van de serviceproviders en de uitgebreide voordelen van een glasvezelnetwerk in Valkenburg.

 

Datum  Tijdstip  Plaats  Locatie
08-10-2012 19.30 Berg en Terblijt Café ’t Vöske aan de Grote straat 8A
10-10-2012 19.30 Schin op Geul ’t Geboew aam de Warande 43
11-10-2012 19.30 Valkenburg De Polfermolen aan de Plenkertstraat 50

 

 

Opening glasvezelwinkel.

Wie de voordelen van glasvezel zelf wil ervaren, is welkom in de speciale glasvezelwinkel. De glasvezelwinkel wordt op 13 oktober feestelijk geopend. Iedere bezoeker die op deze dag tussen 10.00 en 16.00 uur langs komt maakt kans op een iPad.
In de glasvezelwinkel kunnen alle bewoners terecht voor een demonstratie en alle vragen over de techniek en voordelen van glasvezel. Medewerkers van Reggefiber helpen ook graag bij het kiezen van een glasvezelabonnement. De winkel is gevestigd aan de Tienschuurstraat 2 in Valkenburg.
Informatie is ook te vinden op  www.eindelijkglasvezel.nl/valkenburg .

 

 

Glasvezel komt als 30% ervoor kiest.

De aanleg van glasvezel vraagt enorme investeringen. Daarom wordt het in eerste instantie aangelegd in gemeenten waar bewoners het graag zien komen.
Kiest ten minste 30% van de huishoudens in Valkenburg voor 23 december een  glasvezelabonnement bij één van de serviceproviders, dan wordt daadwerkelijk met de aanleg gestart.

Kernoverleg oktober 2012

In de afgelopen vakantieperiode zijn nieuwe onderwerpen voor het Kernoverleg aan de orde gekomen.

Daar er in de maand september nog leden van het Kernoverleg met vakantie zijn en de drukte rond het
WK wielrennen (geen vergaderzalen beschikbaar) is besloten de eerstvolgende vergadering van het Kernoverleg te plannen op donderdag 11 oktober a.s. om 19.30 uur in de zaal op de 1e verdieping van  ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Bewonersbijeenkomst WK Wielrennen 2012

WK Wielrennen Limburg
15 t/m 23 september 2012

finishlocatie tussen Vilt en Berg en Terblijt

Informatiebijeenkomst
bewoners Valkenburg

15 augustus 2012
om 19:30 uur

in de Cascade in Vilt

over verkeersmaatregelen, bereikbaarheid en overige zaken waar inwoners tijdens het WK wielrennen mee te maken kunnen krijgen

Organisatie: Stichting WK Wielrennen Limburg 2012 en de gemeente Valkenburg aan de Geul

Aan de bewoners van de Slakweg en Klein Heideweg

Zoals u reeds in de krant hebt kunnen vernemen zijn wij als kernoverleg druk bezig geweest een ontmoetingsplek voor de jongeren van Berg en Terblijt en Vilt te realiseren.

Het is dan eindelijk zover.

Gezamenlijk, kernoverleg, jongeren en gemeente is er gezocht naar een geschikt perceel en is men gekomen tot een grasveld gelegen aan de Meesweg (links van de volkstuintjes), zoals u op onderstaande foto kunt zien, waarop tevens een beeld wordt weergegeven van de geplande inrichting.

Om u, als aangrenzende bewoner van de ontmoetingsplek, de gelegenheid te geven vragen te stellen of verdere informatie in te winnen, willen wij u uitnodigen voor het eerstvolgende overleg dat gepland staat voor donderdag 27 oktober 2011 om 19.00 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Beleefd uitnodigend,

Bestuur Kernoverleg Berg en Terblijt
Jongeren Berg en Terblijt en Vilt
Vertegenwoordigers gemeente Valkenburg a/d Geul

N.B.: Geïnteresseerden in uw nabije omgeving zijn ook van harte welkom tijdens deze bijeenkomst.

Spoorloos verdwenen bord Bronsdaelgroeve

Het spoorloos verdwenen bord over de Bronsdaelgroeve in Geulhem is in ere hersteld.

Na ruim acht maanden zeuren en vragen bij de gemeente waar het bord gebleven was hebben wij als kernoverleg in samenwerking met heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach gehoor gekregen bij dhr. Roy Hennekens. Zie het resultaat.