Categoriearchief: Algemeen

Algemeen

Kernoverleg oktober 2012

In de afgelopen vakantieperiode zijn nieuwe onderwerpen voor het Kernoverleg aan de orde gekomen.

Daar er in de maand september nog leden van het Kernoverleg met vakantie zijn en de drukte rond het
WK wielrennen (geen vergaderzalen beschikbaar) is besloten de eerstvolgende vergadering van het Kernoverleg te plannen op donderdag 11 oktober a.s. om 19.30 uur in de zaal op de 1e verdieping van  ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Bewonersbijeenkomst WK Wielrennen 2012

WK Wielrennen Limburg
15 t/m 23 september 2012

finishlocatie tussen Vilt en Berg en Terblijt

Informatiebijeenkomst
bewoners Valkenburg

15 augustus 2012
om 19:30 uur

in de Cascade in Vilt

over verkeersmaatregelen, bereikbaarheid en overige zaken waar inwoners tijdens het WK wielrennen mee te maken kunnen krijgen

Organisatie: Stichting WK Wielrennen Limburg 2012 en de gemeente Valkenburg aan de Geul

Aan de bewoners van de Slakweg en Klein Heideweg

Zoals u reeds in de krant hebt kunnen vernemen zijn wij als kernoverleg druk bezig geweest een ontmoetingsplek voor de jongeren van Berg en Terblijt en Vilt te realiseren.

Het is dan eindelijk zover.

Gezamenlijk, kernoverleg, jongeren en gemeente is er gezocht naar een geschikt perceel en is men gekomen tot een grasveld gelegen aan de Meesweg (links van de volkstuintjes), zoals u op onderstaande foto kunt zien, waarop tevens een beeld wordt weergegeven van de geplande inrichting.

Om u, als aangrenzende bewoner van de ontmoetingsplek, de gelegenheid te geven vragen te stellen of verdere informatie in te winnen, willen wij u uitnodigen voor het eerstvolgende overleg dat gepland staat voor donderdag 27 oktober 2011 om 19.00 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Beleefd uitnodigend,

Bestuur Kernoverleg Berg en Terblijt
Jongeren Berg en Terblijt en Vilt
Vertegenwoordigers gemeente Valkenburg a/d Geul

N.B.: Geïnteresseerden in uw nabije omgeving zijn ook van harte welkom tijdens deze bijeenkomst.