Categoriearchief: Agenda

Agenda kernoverleg

Agenda vergadering 14 juni 2012

Uitnodiging voor de openbare vergadering van:
Donderdag 14 juni 2012, om 19.30 uur in
gemeenschapshuis ’t Vöske te Berg en Terblijt.

AGENDA:

1.  Opening.
2.  Ingekomen stukken en mededelingen.
3.  Notulen en besluitenlijst van de openbare vergadering van 12 april jl.
4.  Ontmoetingsplek jongeren en jongeren algemeen.
4a. Presentatie honden losloopgebied.
5.  Buurtkracht.
6.  Commissie Veiligheid.
7.  Commissie Communicatie.
8.  Actie Hondenpoep.
9.  Vergaderschema.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

 

Agenda vergadering 12 april 2012

KERNOVERLEG  BERG en TERBLIJT       

 

Uitnodiging voor de openbare vergadering welke wordt gehouden op Donderdag  12 april 2012, om 19.30 uur in gemeenschapshuis ’t Vöske te Berg en Terblijt.

 

AGENDA:

 

1.     Opening.

2.     Ingekomen stukken en mededelingen.

3.     Notulen en besluitenlijst van de openbare vergadering van 8 maart jl.

4.     Ontmoetingsplek jongeren en jongeren algemeen.

5.     Buurtkracht.

6.     Commissie Veiligheid.

7.     Commissie Communicatie.

8.      Actie Hondenpoep

9.      Vergaderschema.

10.    Rondvraag.

11.    Sluiting.

 

Agenda vergadering 8 maart 2012

KERNOVERLEG  BERG en TERBLIJT       

 

Uitnodiging voor de openbare vergadering welke wordt gehouden op Donderdag  08 maart 2012, om 19.30 uur in gemeenschapshuis ’t Vöske te Berg en Terblijt.

 

AGENDA:

 

1.     Opening.

 

2.     Ingekomen stukken en mededelingen.

 

3.     Notulen en besluitenlijst van de openbare vergadering van 9 februari  jl.

 

3a.    Kennismaking en informeel overleg met de manager Wonen en

Leven van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

4.     Ontmoetingsplek jongeren en jongeren algemeen.

 

5.     Buurtkracht.

 

6.     Commissie Veiligheid.

 

7.     Commissie Communicatie.

 

8.     Evaluatie bezoek van de heer Th.Bovens, commissaris van de Koningin van de provincie Limburg, d.d.14 februari jl., te Houthem.

 

9.     Rondvraag.

 

10.    Sluiting.

Agenda vergadering 9 februari 2012

KERNOVERLEG  BERG en TERBLIJT       

 

Uitnodiging voor de openbare vergadering welke wordt gehouden op:

Donderdag  09 februari 2012, om 19.30 uur in gemeenschapshuis ’t Vöske te Berg en Terblijt.

 

 

AGENDA:

1.     Opening.

2.     Ingekomen stukken en mededelingen.

3.     Notulen en besluitenlijst van de openbare vergadering van 12 januari jl.

4.     Situatie rond het Bedrijvencentrum Liof en stand van zaken betreffende de ontmoetingsplek jongeren aan de Meesweg.

5.     Buurtkracht.

6.     Commissie Veiligheid.

7.     Commissie Communicatie.

8.     Inbreng bezoek van de heer Th.Bovens, commissaris van de Koningin van de provincie Limburg, d.d.14 februari a.s., te Houthem.

9.     Rondvraag

10.    Sluiting.

 

 

Agenda vergadering 12 januari 2012

KERNOVERLEG   Berg en Terblijt

 

Uitnodiging voor de bijeenkomst welke wordt gehouden op

Donderdag 12 januari  2012, om 19.30 uur in een der vergaderzalen van ’t Vöske.

 

A G E N D A

1.  Opening.

2.  Ingekomen stukken en mededelingen.

3.  Notulen  en besluitenlijst van de vorige bijeenkomst (03-11-2011in uw bezit).

4.  Evaluatie infoavond inbraakpreventie d.d. 18-11-2011.

5.  Evaluatie v/d opening op 3 dec. ontmoetingsplek jongeren en stand van zaken.

5a.Kernoverleg “groot” Berg/Vilt, hoe verder??

6.  Buurtkracht.

7.  Commissie Veiligheid.

8.  Commissie Communicatie.

9.  Bomenkap i.v.m. WK wielrennen.

10. Rondvraag.

11.Sluiting.

 

 

Met vr. Groet,

 

De notulist,

Jean Slijpen.