Annulering openbare vergadering

Beste leden en dorpsbewoners,

Gezien de huidige ontwikkelingen rond het Corona-virus en het feit dat er vanavond geen urgente beslispunten op de agenda staan heeft het bestuur doen besluiten de openbare vergadering van vanavond NIET door te laten gaan. Dit om te voorkomen dat leden en bezoekers onnodig risico lopen.

De agendapunten van vanavond schuiven in principe door naar de volgende vergadering die gepland staat op 14 mei aanstaande. Wanneer er zaken zijn die eerder besproken moeten worden wil ik u vragen die te melden via info@kernoverleg-bergenterblijt.nl .

We hopen op uw begrip.