Agenda openbare vergadering 8 maart 2018

Openbare vergadering in Café-zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt
Donderdag 8 maart 2018 om 19.30 uur


1. Opening

2. Binnengekomen stukken, mededelingen en introductie nieuwe BOA

3. Notulen van de vorige vergadering dd. 11-01-2018

4. Verslag van lopende zaken:

a. Consolidatie kalkbranderij Geulhem
b. Infobord bij Barakkenberg
c. Reconstructie Valkenburgerstraat
d. D’r Moostuin
e. Werking gemeentelijke apps (mijnGemeente app, milieu app, buurtpreventie)
f. Buurtactiviteiten (o.a. kindvriendelijke straten)
g. Algemene groenvoorzieningen

5. Kascontrole

6. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

7. Vaststellen actielijst
8. Sluiting

Deel, mail of print dit bericht: