Agenda openbare vergadering 17 mei 2018

Openbare vergadering Kernoverleg Berg en Terblijt

Locatie: Café-zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt
Datum en tijd: donderdag 17 mei 2018 om 19.30 uur

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Binnengekomen stukken
  4. Notulen en actielijst
    • Conceptnotulen 08-03-2018
    • Bijwerken actielijst
  5. Stand van zaken betreffende:
    • [NIEUW] Project: Uitzichttoren Wippertse Heide
    • Project: Informatiebord Barakkenberg
    • Reconstructie Valkenburgerstraat
    • D’r Moostuin
    • Werking gemeentelijke apps (mijnGemeente app, milieu app, buurtpreventie)
    • Buurtactiviteiten Blokbrekerstraat
  6. Kascontrole 2017
  7. Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  8. Rondvraag
  9. Vaststellen actielijst
  10. Afsluiting
Deel, mail of print dit bericht: