Agenda openbare vergadering 14 september 2017

Uitnodiging openbare vergadering
Datum en tijd: donderdag 14 september 2017 om 19.30 uur
Locatie: Café-zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt

AGENDA

1. Opening

2. Binnengekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de vorige vergadering dd. 13-7-2017

4. Verslag van lopende zaken

a. Consolidatie kalkbranderij Geulhem
b. Infobord bij Barakkenberg
c. Reconstructie Valkenburgerstraat
d. Aanvraag bijdrage stimuleringsfonds voor wintervoorzieningen (blokhut en paden) bij d’r Moostuin
e. Bijeenkomst Duurzaam Wonen
f. Uitnodiging vergaderingen en Repareerschuurke opnemen in kerkenblaadje

5. Wat verder ter tafel komt (WVTTK)

6. Rondvraag
7. Vaststellen actielijst
8. Sluiting

Deel, mail of print dit bericht: