Agenda openbare vergadering 12 juli 2018

Locatie: Café-zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt
Datum en tijd: donderdag 12 juli 2018 om 19.30 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Binnengekomen stukken
 4. Notulen en actielijst
  • Conceptnotulen
  • Bijwerken actielijst
 5. Stand van zaken betreffende:
  • Project: Uitzichttoren Wippertse Heide
  • Project: Informatiebord Barakkenberg
  • Reconstructie Valkenburgerstraat
  • Verslag dorpsrondgang dhr. Schrijen & dhr. Bongarts
 6. Vertoning “Instructiefilm BOA’s” (met bekende figuranten)
 7. Rondvraag
 8. Vaststellen actielijst
 9. Afsluiting
Deel, mail of print dit bericht: