Agenda openbare vergadering 11 januari 2018

Openbare vergadering in Café-zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt
Donderdag 11 januari 2018 om 19.30 uur


1. Opening

2. Binnengekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de vorige vergadering dd. 9-11-2017

4. Verslag van lopende zaken

a. Consolidatie kalkbranderij Geulhem
b. Infobord bij Barakkenberg
c. Reconstructie Valkenburgerstraat
d. Activiteiten d’r Moostuin
e. Bijeenkomst Duurzaam Wonen
f. Parkeerplaatsen Kleine Heideweg

5. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

6. Vaststellen actielijst
7. Sluiting

Deel, mail of print dit bericht: