Agenda openbare bijeenkomst 14 september 2023

Locatie: Herberg de Geulhemermolen
Datum en tijd: donderdag 14 september om 19.30 uur

 1. Opening & mededelingen
 2. Het belang van (leren) reanimeren
  Martin Eurlings en Petra Schuffelen vragen jullie aandacht voor het teruglopend aantal mensen dat kan reanimeren in onze gemeente en wat zij hieraan proberen te doen door samenwerking met o.a. de basisschool in Berg.
 3. Update projecten & lopende zaken
  • Ontmoetingsbankjes voor jong & oud
  • Nieuw burgerkrachtbeleid
  • Dorpsvisie & leefbaarheid Berg en Terblijt
  • Nieuwbouw basisschool en invulling vrijkomende ruimte
  • Platform verenigingen Berg en Terblijt
  • Stand van zaken gemeenschapshuis ’t Vöske
 4. Wat speelt er in Berg en Terblijt? [INPUT GEVRAAGD]
  Als kernoverleg weten we graag wat er speelt in het dorp om zo te zien waar we kunnen bijdragen en ondersteunen. Waar liggen kansen voor nieuwe (burger)initiatieven of nieuwe samenwerkingen? Welke wensen of uitdagingen zijn er? En wat kunnen we als inwoners zelf doen en hoe organiseren we dat? Een oproep aan iedereen om van zich te laten horen!
 5. Rondvraag & sluiting