Wat is zelfsturing?

Limburg is een van de eerste provincies die ervaring opdoen met “zelfsturing” door burgers.

Zelfsturing betekent dat de gemeenten bewust ruimte maken voor initiatieven en oplossingen van bewoners en hen verantwoordelijk laten zijn voor de leefbaarheid in hun dorp. Dat wil niet zeggen dat ze hun handen ervan aftrekken, maar ze geven de bewoners de kans om de dingen zo te regelen dat iedereen zich er prettig bij voelt.

Gemeenten en instellingen stemmen hun dienstverlening af op datgene wat er in de gemeenschappen van dorpen gebeurt. Daardoor komen er oplossingen op maat en wordt de betrokkenheid bij het eigen dorp vergroot.

Bewoners hebben de ideeën en de kracht die hun dorp nodig heeft. Maak er gebruik van!