Bewonersinformatie Amstel Gold Race 2022

Na een jaar afwezigheid en een jaar zonder publiek is de Amstel Gold Race dit jaar weer helemaal terug. In het weekend van 9 en 10 april vindt de jaarlijkse wielerklassieker plaats in en rond ons dorp. Een dezer dagen valt er voor bewoners langs het parcours een brief met bewonersinformatie op de mat, rondgebracht door vrijwilligers van het Kernoverleg.

Sinds enkele jaren overlegt het Kernoverleg Berg & Terblijt met de organisatie van de Amstel Gold Race om zo samen de overlast voor bewoners en bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Een voorbespreking, het rondbrengen van de bewonersbrieven en een evaluatie met de organisatie achteraf. Heb je tips of opmerkingen die de overlast nog verder kunnen beperken? Laat het ons weten!
Heb je dringende vragen en/of overlast tijdens het wielerweekend? Bel dan direct met de Amstel Gold Race op 088-4343247.

De bewonersinfo nog eens nalezen? Klik hier!

De spits is eraf!

Afgelopen donderdag was het zover: Guido Dautzenberg zijn eerste vergadering als nieuwe voorzitter van Kernoverleg Berg en Terblijt. Namens het bestuur kreeg hij de voorzittershamer 🔨 overhandigd zodat het echte werk kon beginnen! Een mooie vergadering waar we nadachten over de rol van het kernoverleg, alternatieven voor de gebiedsvisie Berg, en waar de eerste ideeën ontstonden voor een heus dorpsfeest samen met o.a. Ondernemersinitiatief Berg Terblijt Geulhem Vilt en 𝑩𝒆𝒓𝒈𝒔𝒆 𝑻𝒖𝒕𝒕𝒆! 🥳 Volgende vergadering: 19 mei a.s. bij Eetcafé ’t Vöske.

Wil je de presentaties nog een nalezen? Je vindt ze hier:

Agenda openbare vergadering 17 maart 2022

Locatie: Gemeenschapshuis ’t Vöske (kleine zaal)
Datum en tijd: donderdag 17 maart om 19.30 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
  3.1. Verslag kascontrole 2020/2021
  3.2. Straatversiering Valkenburgerstraat
 4. Notulen en actielijst
 5. Ingekomen stukken
  5.1. Mevr. Waeijen inzake paddentrek Schansweg
  5.2. Ondernemersinitiatief inzake dorpsfeest
  5.3. Dhr. Duynstee inzake kennismaking Delta Fiber (glasvezelinternet buitengebied)
  5.4. Mevr. Bovy-Claessens inzake historie Berg
  5.5. Dhr. Homan inzake opstellen Woonzorgvisie Gemeente Valkenburg a/d Geul
  5.6. Gemeente Valkenburg inzake bewonersbijeenkomst Groenbeleidsplan
 6. Update Gebiedsvisie Berg (incl. toelichting Bewonerscollectief kern Berg)
 7. Zelfsturing en de rol van het kernoverleg
 8. Update lopende projecten
  8.1. Consolidatie kalkbranderij Geulhem
  8.2. Uitzichttoren Wippertse Heide
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Guido Dautzenberg nieuwe voorzitter Kernoverleg Berg en Terblijt

Tijdens een extra ingelaste vergadering werd zaterdagmiddag 15 januari Guido Dautzenberg (66) benoemd als voorzitter van het Kernoverleg Berg en Terblijt.

Guido Dautzenberg
Guido Dautzenberg

De positie kwam beschikbaar nadat Huub in de Braekt na 10 jaar trouwe dienst afgelopen jaar zijn functie neerlegde. Guido, al ruim 30 jaar wonend aan Op de Bies te Berg, was rond zijn naderende pensionering op zoek naar een nieuwe uitdaging . Zijn interesse in ‘wat een dorp en gemeenschap bindt’ en de wens om daar als verbinder een rol in te spelen sloten perfect aan bij de doelen van ons kernoverleg en de gewenste invulling van het voorzitterschap.

In het verleden zette Guido zich ook al in voor meer verbinding in het dorp als kartrekker en medeorganisator van de Putfeesten op de markt in Berg.

Nu het bestuur weer compleet is en de afnemende coronamaatregels het mogelijk maken om makkelijker samen te komen gaan we vol vertrouwen en energie aan de slag! We zien je graag tijdens een van de komende openbare vergaderingen.

Hèt bewonersnetwerk voor Berg en Terblijt