Repareerschuurke weer geopend

Het Repareerschuurke bij Van Alles Get in Berg is weer open vanaf de eerstvolgende datum, zijnde zaterdag 8 augustus op de normale tijden (11-15 uur). Uiteraard met in acht neming van de geldende maatregels en richtlijnen rondom het Corona-virus.

Overige activiteiten en vergaderingen van het Kernoverleg vinden vooralsnog niet plaats.

Geen activiteiten Kernoverleg

Tot nader order vinden er geen activiteiten plaats vanuit het Kernoverleg Berg en Terblijt. Dit in verband met de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus.

Activiteiten die niet zullen doorgaan betreffen o.a.:

  • Openbare vergaderingen
  • Agendabesprekingen
  • Repareerschuurke

Wanneer het weer mogelijk is om 1 of meerdere activiteiten te laten plaatsvinden zullen we dat tijdig bekend maken.
In de tussentijd wensen we iedereen een goede gezondheid toe!

Annulering Repareerschuurke

Het Repareerschuurke bij ‘Van Alles Get’ op zaterdag 11 april gaat niet door. Dit in verband met de geldende Corona-maatregels. Het volgende ‘schuurke’ staat gepland op zaterdag 9 mei. Als de situatie het weer toelaat zal het schuurke dan weer open zijn voor alle voorkomende reparaties. Hopelijk tot dan!

Annulering openbare vergadering

Beste leden en dorpsbewoners,

Gezien de huidige ontwikkelingen rond het Corona-virus en het feit dat er vanavond geen urgente beslispunten op de agenda staan heeft het bestuur doen besluiten de openbare vergadering van vanavond NIET door te laten gaan. Dit om te voorkomen dat leden en bezoekers onnodig risico lopen.

De agendapunten van vanavond schuiven in principe door naar de volgende vergadering die gepland staat op 14 mei aanstaande. Wanneer er zaken zijn die eerder besproken moeten worden wil ik u vragen die te melden via info@kernoverleg-bergenterblijt.nl .

We hopen op uw begrip.