Categoriearchief: Agenda

Agenda kernoverleg

Agenda openbare bijeenkomst 9 maart 2023

Locatie: bovenzaal gemeenschapshuis ’t Vöske
Datum en tijd: donderdag 9 maart om 19.30 uur

 • 1. Opening & mededelingen

 • 2. Update: wat gaat er gebeuren in d’r Moostuin?
  Annemijn Keulen heeft D’r Moostuin aan de Rijksweg overgenomen en maakt een doorstart. Graag vertelt ze ons wat haar plannen zijn.
 • 3. [DENK MEE!] Wat is Burgerkracht en wat heb ik eraan?
  Het kernoverleg ondersteunt burgerkrachtinitiatieven, maar wat is ‘burgerkracht’ eigenlijk? En wat voor ondersteuning hebben inwoners eigenlijk nodig bij hun initiatieven? De gemeente schrijft de komende periode nieuw beleid om Burgerkracht en zelfsturing beter te kunnen ondersteunen. Het kernoverleg levert input en we willen dan ook graag weten wat jullie belangrijk vinden.

 • 4. Update projecten & lopende zaken
  4.1 Ontmoetingsbankjes voor jong & oud
  4.2 Dorpsfeest Berg en Terblijt 2023
  4.3 Bijeenkomst wonen in Berg en Terblijt

 • 5. Rondvraag & sluiting

Agenda openbare bijeenkomst 17 november 2022

Locatie: Gemeenschapshuis ’t Vöske
Datum en tijd: donderdag 17 november om 19.30 uur

 • 1. Opening & mededelingen

 • 2. Nieuw initiatief: ontmoetingsplekken voor jong & oud
  Els van Laar ziet graag meer ontmoetingsplekken in ons dorp. Te beginnen met enkele picknickbanken in het parkje bij de kerk. Daar maken we graag een project van! Wie doet er mee?

 • 3. Terugkoppeling resultaten dorpsagenda 2030
  Wat zijn de sterke en zwakke punten van ons dorp en welke kansen en bedreigingen zien we? We hebben de resultaten van vorige keer samengevat en delen die graag met jullie!
 • 4. [DENK MEE!] Wonen in Berg en Terblijt
  Op het gebied van wonen in Berg en Terblijt werden er diverse zwakke punten en bedreigingen genoteerd. In deze workshop gaan we op zoek naar wensen, ideeën en mogelijke oplossingen zodat het voor iedereen fijn wonen blijft in ons dorp.

 • 5. Update projecten & lopende zaken
  5.1 Groen beleidsplan
  5.2 Doorstart D’r Moostuin
  5.3 Nieuwbouw basisschool Berg
  5.4 Dorpsfeest Berg en Terblijt 2023
  5.5 Kribkeswandeling 2022

 • 6. Rondvraag & sluiting

Agenda openbare vergadering 15 september 2022

Locatie: Gemeenschapshuis ’t Vöske (kleine zaal)
Datum en tijd: donderdag 15 september om 19.30 uur

 • 1. Opening & vaststellen agenda
 • 2. Mededelingen
 • 3. Notulen en actielijst
 • 4. Ingekomen stukken
  • 4.1. Kernoverleg Schin op Geul inzake fietsinfrastructuur
  • 4.2. Gemeente Valkenburg inzake sponsoring en onderhoud rotonde Rasberg
  • 4.3. Visit Zuid-Limburg inzake Kribkeswandeling 2022
 • 5. Gebiedsvisie Berg
  • 5.1. Stand van zaken locatie en ontwerp nieuwe basisschool
  • 5.2. Informatieavond in oktober 2022 voor het hele dorp, door OBS Berg en de architect
 • 6. D’r Moostuin: mogelijke doorstart
 • 7. Update lopende projecten
  • 7.1. Dorpsfeest Berg en Terblijt 2023
  • 7.2. Voortgang nieuwe organisatie Kernoverleg 2.0
  • 7.3. Dorpsagenda 2030
 • 8. Mini-workshop Dorpsagenda 2030 👈
  In deze mini-workshop construeren we samen een beeld van ons dorp als input voor de dorpsagenda 2030. Centrale vragen: Wat zijn de sterke en zwakke punten van ons dorp en welke kansen en bedreigingen zien we?

 • 9. Rondvraag
 • 10. Sluiting

Geen openbare vergadering: geniet van de zomer!

Graag laten we je weten dat de openbare vergadering van donderdag 21 juli niet doorgaat.

Waarom?

We zijn achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen om het project voor de dorpsagenda 2030 weer op te pakken. Daarnaast werken we aan de nieuwe positionering van het kernoverleg en ook het traject rondom het dorpsfeest vraagt tijd. Tijd die we niet kunnen gebruiken om een vergadering met voldoende relevante inhoud voor te bereiden. Omdat er op dit moment ook geen dringende punten op de agenda staan slaan we er eentje over.

Zo gauw er nieuws is komen we uiteraard weer bij jullie terug.

In de tussentijd: geniet van de zomer!

Agenda openbare vergadering 19 mei 2022

Locatie: Gemeenschapshuis ’t Vöske (kleine zaal)
Datum en tijd: donderdag 19 mei om 19.30 uur

 1. Opening & vaststellen agenda
 2. Mededelingen
  2.1. Campagne Delta Fiber
  2.2. Bijeenkomst groenbeleidsplan
  2.3 Dodenherdenking Berg
 3. Notulen en actielijst
 4. Ingekomen stukken
  4.1. Camille Spronken inzake Snelheidsremmende maatregelen Op de Dries-zuid
  4.2 Gemeente Valkenburg inzake Locatiekeuze samenwerkend kindcentrum
  4.3 Gemeente Valkenburg inzake Uitnodiging deelname dodenherdenking Cauberg op 4 mei

 5. Update Gebiedsvisie Berg
 6. Vervolg zelfsturing en de rol van het kernoverleg
 7. Evaluatie Amstel Gold Race 2022
 8. Terugkoppeling eerste overleg dorpsfeest (4 mei)
 9. Terugkoppeling bijeenkomst kernoverleggen Valkenburg a/d Geul (18 mei)
 10. Update lopende projecten
  10.1. Consolidatie kalkbranderij Geulhem
  10.2. Uitzichttoren Wippertse Heide

 1. Rondvraag
 2. Sluiting