Categoriearchief: Agenda

Agenda kernoverleg

Agenda vergadering 12 januari 2012

KERNOVERLEG   Berg en Terblijt

 

Uitnodiging voor de bijeenkomst welke wordt gehouden op

Donderdag 12 januari  2012, om 19.30 uur in een der vergaderzalen van ’t Vöske.

 

A G E N D A

1.  Opening.

2.  Ingekomen stukken en mededelingen.

3.  Notulen  en besluitenlijst van de vorige bijeenkomst (03-11-2011in uw bezit).

4.  Evaluatie infoavond inbraakpreventie d.d. 18-11-2011.

5.  Evaluatie v/d opening op 3 dec. ontmoetingsplek jongeren en stand van zaken.

5a.Kernoverleg “groot” Berg/Vilt, hoe verder??

6.  Buurtkracht.

7.  Commissie Veiligheid.

8.  Commissie Communicatie.

9.  Bomenkap i.v.m. WK wielrennen.

10. Rondvraag.

11.Sluiting.

 

 

Met vr. Groet,

 

De notulist,

Jean Slijpen.

Agenda vergadering 15 september 2011

Uitnodiging voor de bijeenkomst Kernoverleg Berg en Terblijt

 

 

Deze wordt gehouden op Donderdag 15 september a.s. om 19.30 uur in een der vergaderzalen van ’t Vöske.

 

 

AGENDA

1.     Opening

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

3.     Notulen van de bijeenkomst van 30-06-2011

4.     Overleg veiligheid met de jeugd

5.     Bespreken het rapport obstakelprogramma

6.     Commissie Veiligheid

7.     Commissie Communicatie

8.     Stand van zaken reconstructie Rijksweg

9.     Buurtkracht

10.    Rondvraag

11.    Sluiting

Agenda vergadering 30 juni 2011

Kernoverleg Berg en Terblijt

 

 

Uitnodiging voor de vergadering van het kernoverleg welke wordt gehouden op Donderdag 30 juni a.s. om 19.00 uur

in ’t Vöske.

 

A G E N D A

 

1.    Opening door de voorzitter

2.    Ingekomen stukken en mededelingen

3.    Goedkeuring notulen van de vergadering van 12-5-2011

4.    Vervolg van het overleg veiligheid inzake ontmoetingsplek jongeren

 

Verder voor zover mogelijk:

5.    Commissie Veiligheid

6.    Commissie Communicatie

7.    Stand van zaken reconstructie Rijksweg N590

8.    Rondvraag

9.    Sluiting