Categoriearchief: Agenda

Agenda kernoverleg

Agenda vergadering 8 maart 2012

KERNOVERLEG  BERG en TERBLIJT       

 

Uitnodiging voor de openbare vergadering welke wordt gehouden op Donderdag  08 maart 2012, om 19.30 uur in gemeenschapshuis ’t Vöske te Berg en Terblijt.

 

AGENDA:

 

1.     Opening.

 

2.     Ingekomen stukken en mededelingen.

 

3.     Notulen en besluitenlijst van de openbare vergadering van 9 februari  jl.

 

3a.    Kennismaking en informeel overleg met de manager Wonen en

Leven van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

4.     Ontmoetingsplek jongeren en jongeren algemeen.

 

5.     Buurtkracht.

 

6.     Commissie Veiligheid.

 

7.     Commissie Communicatie.

 

8.     Evaluatie bezoek van de heer Th.Bovens, commissaris van de Koningin van de provincie Limburg, d.d.14 februari jl., te Houthem.

 

9.     Rondvraag.

 

10.    Sluiting.

Agenda vergadering 9 februari 2012

KERNOVERLEG  BERG en TERBLIJT       

 

Uitnodiging voor de openbare vergadering welke wordt gehouden op:

Donderdag  09 februari 2012, om 19.30 uur in gemeenschapshuis ’t Vöske te Berg en Terblijt.

 

 

AGENDA:

1.     Opening.

2.     Ingekomen stukken en mededelingen.

3.     Notulen en besluitenlijst van de openbare vergadering van 12 januari jl.

4.     Situatie rond het Bedrijvencentrum Liof en stand van zaken betreffende de ontmoetingsplek jongeren aan de Meesweg.

5.     Buurtkracht.

6.     Commissie Veiligheid.

7.     Commissie Communicatie.

8.     Inbreng bezoek van de heer Th.Bovens, commissaris van de Koningin van de provincie Limburg, d.d.14 februari a.s., te Houthem.

9.     Rondvraag

10.    Sluiting.

 

 

Agenda vergadering 12 januari 2012

KERNOVERLEG   Berg en Terblijt

 

Uitnodiging voor de bijeenkomst welke wordt gehouden op

Donderdag 12 januari  2012, om 19.30 uur in een der vergaderzalen van ’t Vöske.

 

A G E N D A

1.  Opening.

2.  Ingekomen stukken en mededelingen.

3.  Notulen  en besluitenlijst van de vorige bijeenkomst (03-11-2011in uw bezit).

4.  Evaluatie infoavond inbraakpreventie d.d. 18-11-2011.

5.  Evaluatie v/d opening op 3 dec. ontmoetingsplek jongeren en stand van zaken.

5a.Kernoverleg “groot” Berg/Vilt, hoe verder??

6.  Buurtkracht.

7.  Commissie Veiligheid.

8.  Commissie Communicatie.

9.  Bomenkap i.v.m. WK wielrennen.

10. Rondvraag.

11.Sluiting.

 

 

Met vr. Groet,

 

De notulist,

Jean Slijpen.

Agenda vergadering 15 september 2011

Uitnodiging voor de bijeenkomst Kernoverleg Berg en Terblijt

 

 

Deze wordt gehouden op Donderdag 15 september a.s. om 19.30 uur in een der vergaderzalen van ’t Vöske.

 

 

AGENDA

1.     Opening

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

3.     Notulen van de bijeenkomst van 30-06-2011

4.     Overleg veiligheid met de jeugd

5.     Bespreken het rapport obstakelprogramma

6.     Commissie Veiligheid

7.     Commissie Communicatie

8.     Stand van zaken reconstructie Rijksweg

9.     Buurtkracht

10.    Rondvraag

11.    Sluiting

Agenda vergadering 30 juni 2011

Kernoverleg Berg en Terblijt

 

 

Uitnodiging voor de vergadering van het kernoverleg welke wordt gehouden op Donderdag 30 juni a.s. om 19.00 uur

in ’t Vöske.

 

A G E N D A

 

1.    Opening door de voorzitter

2.    Ingekomen stukken en mededelingen

3.    Goedkeuring notulen van de vergadering van 12-5-2011

4.    Vervolg van het overleg veiligheid inzake ontmoetingsplek jongeren

 

Verder voor zover mogelijk:

5.    Commissie Veiligheid

6.    Commissie Communicatie

7.    Stand van zaken reconstructie Rijksweg N590

8.    Rondvraag

9.    Sluiting